Föreningens ordförande Johanna Hansson rapporterar från styrelsens strategidagar som hölls 19–20 november.

I november varje år har styrelsen strategidagar, ett tillfälle att under lite längre tid träffas för att diskutera mer långsiktiga frågor och lägga upp strategier framåt. I år har de dagarna krympt till två halvdagar via Teams. Inte som vanligt, inte lika många frågor på agendan, men ett bra möte.

Folkbibliotek på entreprenad

För några veckor sedan publicerades rapporten ”Folkbibliotek på entreprenad”, som är ett resultat av ett beslut på årsmötet 2019 om att i en utredning belysa frågan om folkbibliotek med alternativa driftsformer. Författare är Åsa Plesner och Karin Wedberg Spade. Med den som grund diskuterade styrelsen frågan och tog sikte på ett nytt ställningstagande som ska ersätta det som dåvarande styrelse ställde sig bakom 2011. Vi återkommer om det inom kort, och då kommer vi också att initiera en bredare diskussion i föreningens regi. Fram till dess uppmanar jag er att läsa rapporten, som är mycket intressant. Några nyckelmeningar som jag skulle vilja lyfta fram är de här:

Vi bedömer att det finns god anledning att kritiskt bevaka hur samhällsutvecklingen påverkar bibliotekens verksamhet. I den frågan är driftsformen en del, men inte en enskilt avgörande del. Även ambitionsnivån och de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för folkbiblioteken behöver fortsatt uppmärksamhet.

Samtal kring stängda folkbibliotek under pandemin

På mötet fattade vi beslut om utvecklingsstöd, och om kontaktpersoner till regionföreningarna/avdelningarna.

Över hela mötet svävade förstås den pågående pandemin och många diskussioner kom in på hur det som händer nu påverkar biblioteken och våra användare kortsiktigt och påtagligt här och nu, men också på sikt. Vad betyder det till exempel att så pass många folkbibliotek har stängt under de senaste veckorna utan att det har föregåtts av någon grundligare konsekvensanalys? Till den typen av frågor kommer vi ha anledning att återkomma många gånger.

Johanna Hansson
Ordförande Svensk biblioteksförening