Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, deltog vid Unescos generalkonferens i veckan. Konferensen, som hålls vartannat år, samlas 3000 deltagare från Unescos 193 medlemsländer.

– Jag var svensk delegat i kommissionen för Kommunikation och Information. Det var intressant att se hur fint det nordiska samarbetet fungerar i flera olika konstellationer. Kommissionen antog bland annat ett förslag om en global årlig vecka för Medie- och Informationskunnighet. Sverige lyfte det viktiga arbete som bibliotekarier gör i det sammanhanget. Jag träffade även representanter från IFLA:s HQ som var på plats, säger Karin Linder.

Dagarna handlande i stor utsträckning om yttrandefriheten, journalisters säkerhet och framförallt kvinnliga journalisters trygghets.

– Jag är glad för intressanta dagar, djupt imponerad av svenska UNESCOS arbete, fascinerad av konsensustänket och inspirerad för framtiden.