Drygt 4 av 5 möjliga. Utvärderingen av Mötesplats Profession – Forskning, som i år för första gången genomfördes enbart digitalt, visar övervägande positiv respons.

Deltagarna lämnade ett högt betyg på konferensen; 4,03 i genomsnitt där 5 var bästa betyg. Båda huvudtalarna Lisa Olsson Dahlqvist och Sverker Sörlin omnämndes av många som höjdpunkter, och bland paperseminarierna var det många, inom skilda områden, som lyftes fram som särskilt intressanta.

Som väntat önskar många av deltagarna att de hade kunnat ses fysiskt, men de flesta var nöjda med det digitala formatet, bland annat formulerat såhär: ”Bra i dessa tider med digital form. Det möjliggör i största allmänhet att fler kan delta helt eller vid enstaka programpunkter. Vissa delar kan kanske fortsatt hållas digitala även post-Covid för att öka tillgängligheten för de som inte kan/får resa?” Även fler lyfte fram att det digitala formatet är något att fortsätta med även framledes.

Väl avvägt mellan forskning och praktik

Några efterfrågade mer interaktivitet med gruppdiskussioner i breakout rooms, kortare föreläsningar och möjligheter att ställa frågor skriftligt. Det kom också synpunkter om att det hade varit bra om alla sessioner spelades in och tillgängliggjordes efteråt.

Innehållsmässigt önskade någon större variation gällande presentationsformer, till exempel panelsamtal och workshop. Många ansåg att programmet var väl avvägt mellan forskning och praktik. Någon noterade att det främst var forskare och chefer som pratade under frågestunderna, och att det kanske hade kunnat göras förarbete för att få med biblioteksmedarbetare i samtalen i större utsträckning. Önskemål om mer innehåll som studenter kan relatera till, och punkter där forskning och praktik jobbar tillsammans syns också i utvärderingen.

– På Bibliotekshögskolan är vi väldigt glada över att konferensen kunde genomföras med så lyckat resultat, trots begränsad tid för omställning till Zoom-formatet. Även om vi allra helst hade velat sammanstråla i Umeå, är vi mycket nöjda med att konferensdeltagarna har gett online-arrangemanget ett så högt betyg. Vi ser ju i utvärderingen att programmet uppfattats som rikt och varierat, och den goda tillgängligheten framstår som en särskild styrka. Som stående medarrangör ser vi fram emot att slipa vidare på Mötesplats-konceptet inför nästa konferens 2022, säger Jenny Lindberg vid Bibliotekshögskolan i Borås, medarrangör till konferensen.