Vi säger grattis till Susanne Joki som fått Svenska Akademiens bibliotekariepris år 2021!

Susanne Joki har varit medlem i Svensk biblioteksförening i flera år och just nu jobbar hon vid Haparanda stadsbibliotek, som ingår i länssamarbetet Biblioteken i Norrbotten. Där hon har huvudansvar för vuxen skönlitteratur och även viss facklitteratur för vuxna.

– Det känns skrämmande, roligt och mycket hedrande att få det här priset, säger Susanne Joki.

Susanne Joki har även ansvar för programverksamheten för vuxna på biblioteket därutöver deltar hon i utvecklingen av bibliotekens verskamshet. Hon är också den lokala systemadministratören.

– På ett litet bibliotek får man vara beredd att arbeta med i stort sett allt, säger hon.

Vad betyder det här för dig?
– När jag börjar misströsta, kan jag påminna mig om att mitt arbete är mödan värd.

Vad är det viktigaste med ditt arbete?
– Att aktivt arbeta med beståndet för att hjälpa biblioteksbesökare att hitta litteratur, men också att förmedla kunskap och information samt möjliggöra berikande möten.

Foto: Pia Tohveri