Svenska barnboksinstitutet, SBI, har nu i 25 år genomfört ”bokprovning”, där föregående årets utgivning visas i SBI:s bibliotek och följs upp av statistikgenomgång och analyser.

När bokprovningen startade var den, som SBI själva konstaterar, ”en fortbildning för barnbibliotekarier” och Lena Lundgren på Regionbibliotek Stockholm var en av drivkrafterna bakom att bokprovningen startades. Den var också inledningsvis mest en angelägenhet för stockholmsregionen. Sedan dess har SBI hela tiden ökat ambitionsnivån genom turnéer i landet och genom att föreläsningarna filmats och kommit många till del.

– Bokprovningen är fortfarande en utmärkt hjälp för både barn- och skolbibliotekarier. Den ger en statistisk överblick över den ständigt ökande utgivningen. Genom de analyser som görs får man också ytterligare perspektiv, som både kan vara stöd vid urval och hur man presenterar barnböckerna för barn och vuxna, säger Jenny Nilsson, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening som är på plats för bokprovningen på ABF-huset i Stockholm idag.

SBI skriver i ett pressmeddelande att en tendens 2017 är att en stor del av utgivningen har en stark koppling till aktuella samhälleliga idéer och problem, och att normer kopplade till sexualitet och könsuttryck, nättrakasserier och sexuella övergrepp, politik och främlingsfientlighet, aktivism och veganism är motiv som återkommer i barn- och ungdomsböckerna.

Svenska barnboksinstitutet har till uppgift att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har presenterat Bokprovningsdokumentationen, en genomgång av föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker, sedan 1993.