Just nu pågår EU Code Week, och 17–18 oktober visas i EU-parlamentet i Bryssel utställningen ”Generation Code: born at the library” om digital verksamhet på folkbibliotek. I samband med detta möter biblioteksrepresentanter EU-parlamentets ledamöter för samtal. Svensk biblioteksförening representeras av styrelseledamot Lo Claesson.

Utställningen arrangeras av lobbyorganisationen Public Libraries 2020. Förra årets upplaga blev mycket lyckad med mer än 90 Europaparlamentariker från 25 medlemsländer som mötte upp vid utställningen och engagerade sig i kodning och maker space-aktiviteter från folkbibliotek i Europa. Även i år kommer en speciellt organiserad träff för nationella biblioteksrepresentanter och deras lokala ledamöter att äga rum. Från Svensk biblioteksförenings styrelse deltar Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek.

Varför är det viktigt att synas i EU-parlamentet?
– Därför att bibliotek är centrala institutioner i samhället, vars verksamhet behöver lyftas också inom unionen. Våra parlamentsledamöter behöver träffa representanter som aktivt jobbar med bibliotek och aktuella biblioteksfrågor. 

Vad förväntar du dig för frågor från parlamentsledamöterna?
– Jag tror de kommer att fråga vilka frågor som är viktiga för biblioteken just nu. Kanske om hur vi jobbar med digital delaktighet och MIK. Det är ju inte så lång tid vi har med var och en, så kanske vi får förekomma med det vi vill ha sagt. 

Vilken biblioteksfråga har EU starkast inflytande över?
– Skulle tro att det är upphovsrätt och open access.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin