Konferensen Mötesplats Profession – Forskning avslutades under torsdagen med ett panelsamtal om framtidens mötesplats. Medverkande var Jonas Gilbert, chef för Högskolan i Borås bibliotek, Karin Linder, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening, Åse Hedemark, prefekt, institutionen för ABM, Uppsala universitet och moderator var Jenny Lindberg, lektor, institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Panelen började med att diskutera bibliotekarieyrket i framtiden och vilka frågor som kan bli viktiga framöver.

– Övergripande tänker jag att digitaliseringsfrågorna kommer att bli viktiga, men också att det ligger i bibliotekariernas uppdrag att förmedla information om hur kunskap produceras. Sedan vill jag också lyfta tillgång till information och kunskap; mycket göms idag bakom betalväggar och att tillgängliggöra information ser jag som en central uppgift, säger Åse Hedemark.

Paneldeltagarna lyfte även vikten av att fortsätta förstå användarna och att värna om sin profession. Moderator Jenny Lindberg tog därefter upp eventuella framtida och centrala utmaningar.

– De stora utmaningarna är antagligen de vi inte känner till, men att bygga tillit är viktigt även i framtiden, kommenterar Jonas Gilbert.

– Den intellektuella hederligheten är viktigt att upprätthålla, replikerade Karin Linder, som höll med Gilbert om att tilliten är central.

Samordnad kontinuerlig kompetensutveckling lyftes också som en viktig aspekt för framtidens profession innan diskussionen övergick till vilka förutsättningar som anses vara viktiga för att relationen mellan forskning och profession ska fortsätta att vara ömsesidigt givande. Forskarskolan och konferenser som just Mötesplats Profession – Forskning lyftes som bra exempel på viktiga samarbeten.

Därefter diskuterades hur Mötesplats Profession – Forskning kan fortsätta att vara relevant framöver, och där lyfte Karin Linder bland annat att man framöver skulle kunna titta på hur man kan underlätta tidsmässigt angående exempelvis skrivandet av papers.

Därefter öppnades det upp för frågor till panelen där bland annat frågan om bibliotekariekårens homogenitet diskuterades.

– Det är ett problem på Uppsala universitet överlag, även om utvecklingen går åt rätt håll. Vi försöker till exempel att skriva ut i programtexten så att utbildningen är tillgänglig för alla, svarar Åse Hedemark.

– Det är likadant även i andra kulturarvsyrken, kanske har det att göra med ett slags kultur i yrkena. Man måste nog göra specifika satsningar för att få en utveckling framåt, säger Karin Linder.