Dagens årsmöte i Svensk biblioteksförening engagerade, och diskussionerna drog ut på tiden. Därför avhandlas nu dagordningspunkterna genom omröstning i VoteIT, fram till imorgon eftermiddag.

Årsmötet fick avslutas utan att alla dagordningspunkter hann diskuteras, då mötet drog ut på tiden. Årsmötet beslutade att avsluta mötet vid utsatt tid och istället avhandla de kvarstående dagordningspunkterna via omröstningar i VoteIT.

Alla röstberättigade ombud har nu på sig fram till och med klockan 15.00 imorgon onsdag 20 maj att rösta. Röstberättigade ombud har fått aktuell länk via e-post.

Detta innebär att information om den nya styrelsen kommer först imorgon efter kl 15.00.