Pelle Snickars, professor i digitala kulturer vid Lunds universitet, är en av huvudtalarna på konferensen Mötesplats Profession – Forskning som arrangeras 9–10 november i Borås. 

– Det är alltid spännande att delta i aktiviteter i skärningspunkten mellan forskning och biblioteksvärlden. Och så ska det förstås bli trevligt att åter träffa folk efter pandemins isolering.

Ditt föredrag går under titeln ”Folkbibliotek och diskotek”. Vad kommer ditt föredrag att handla om?
– Eftersom konferensens tema handlar om bibliotekarieprofessionen då och sen, så kommer jag att både historisera den digitala utvecklingen på bibliotek – med fokus på andra modaliteter än böcker – liksom spana in i en framtid där allt är internet.

Varför är det intressant att prata om den digitala utvecklingen på bibliotek?
– Som centrala kunskaps- och informationscentraler bör bibliotek naturligtvis hänga med och rentav vara en drivande aktör i den digitala utvecklingen. På universitetsbibliotek är så fallet, men folkbibliotekssektorns digitala utbud är idag en blek kopia av den kommersiella, strömmande innehållsmarknaden. En viktig fråga framgent är därför vilken relation som folkbibliotek bör inta i relation till strömmande plattformar – för här finns en betydande risk att kulturutbudet alltmer kommersialiseras i takt med att betalningsviljan för att köpa digitalt innehåll ökar.