På kvällen den 29 december, under öppettid, gick automatlarmet på Bollnäs bibliotek, institutionell medlem på Svensk biblioteksförening. Biblioteket utrymdes och på väg ut upptäcktes det att det brann i bokinkastet. Det visade sig att någon kastat in ett brinnande föremål där och att elden hade fått fäste i det material som fanns däri.

Tack vare automatlarm var räddningstjänsten snabbt på plats och kunde släcka och elden hann inte sprida sig längre än till bokinkastet med brandskador på sidoentré. Men släckningspulvret förorenade tusentals barnböcker. Brandrök och pulver från släckningsarbetet har tagit sig in till närliggande barnavdelning och gjort att samtliga pekböcker, all barnfakta, alla mångspråksbilderböcker och hälften av bilderböckerna på svenska måste saneras. Böcker med ett inköpsvärde mellan 1–2 miljoner kronor.

– En av våra två entréer är förstörd och måste renoveras samt konst som också suttit på väggarna i anslutning till bokinkastet. Mycket av vår tid går åt till att gallra och packa böcker som ska iväg på sanering. För att inte behöva bekosta sanering av böcker som ändå kommer gallras inom kort, till exempel för att de är trasiga eller inaktuella, behöver vi gå igenom beståndet och gallra ur innan de skickas iväg, säger Johanna Elvsén som är barnbibliotekarie på Bollnäs bibliotek.

Det här har gjort att biblioteket nu har fått pausa aktiviteter som klassbesök och förskolebesök då de inte har något lämpligt ställe att ta emot dem. Biblioteket har också en paus i deras arbete med att skicka böcker till förskolor både då deras utbud nu är begränsat men också för att de fått lägga mycket tid på bokpackandet. För besökarna innebär det här att de inte har tillgång till pekböcker, barnfaktaböcker eller bilderböcker på andra språk utan får vid behov reservera hem dessa från övriga bibliotek i Helgebiblioteken.

– Tyvärr är det ofta den sortens böcker där besökarna gör spontantlån utifrån vad som ser spännande ut och då man inte vet vad man är ute efter görs sällan reservationer inom dessa kategorier, säger Elvsén.

Biblioteket har precis skickat iväg de drabbade böckerna för sanering och även boktrågen. Nu håller de på att fundera över om man kan vända detta till något positivt för att få en nystart till exempel en ommöblering på barnavdelningen.

– Förutom det praktiska med att öppna barnavdelningen igen så pratar kulturenhetens ledningsgrupp om hur vi kan öka tryggheten i vår gemensamma arbetsmiljö. Biblioteket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi kan jobba med nya ordningsregler som kan gälla i hela kulturhuset. Vi ser även över möjligheterna att göra ungdomarna, som besöker fritidsgården i anslutning till bibliotek, delaktiga, säger Peter Hirseland som är bibliotekschef.

Efter händelsen är det blandade känslor i arbetsgruppen.

– Personligen känner jag mest frustration över att behöva lägga tid, energi och ekonomiska resurser på denna förstörelse av biblioteket och vårt bestånd. Jag tycker också synd om våra besökare, framför allt barnen som inte får tillgång till att kunna besöka biblioteket och plocka böcker i samma utsträckning som vanligt. En del kollegor känner osäkerhet och otrygghet i vetskapen om att någon kan göra så här mot biblioteket utan minsta tanke på vilken skada man faktiskt orsakar. Vad kan hända nästa gång? säger Elvsén.

Förhoppningsvis kommer barnavdelningen kunna öppna igen om en månad, men bygg och renoveringsarbete pågår vid entrén och det är osäkert när det blir klart. Det här kommer även påverka verksamheten ekonomiskt under det kommande året.