Priset Årets mobila bibliotek 2021 tilldelas Piteå bokbuss.

Vi har pratat med Åsa Nordström som står till vänster och Britt Bergström till höger. Det är de som arbetar på bokbussen.

Juryns motivering:
Årets mobila bibliotek har lyckats leva upp till det klassiska bokbussuppdraget – att tillgodose litteraturbehovet hos skolor och förskolor samt hos de familjer som bebor traktens allra mest avlägsna byar och gårdar.  Samtidigt präglas verksamheten av ett nytänkande som ger besökarna möjligheter till upplevelser som stärker ”intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”, helt i enlighet med Bibliotekslagens skrivning.

Arbetet kännetecknas av en öppenhet och nyfikenhet på många olika områden, vilket visar sig i det breda program- och litteraturutbud som erbjuds och de många olika platser där det är möjligt att mötas av Årets Mobila Bibliotek. Alltifrån slajmtillverkning till konstworkshops med kaniner (!) finns på programmet och turlistan sträcker sig från besök på fotbollsturneringar, via välkomstdagar för nyanlända till besök på rättspsyk. Så fort coronarestriktionerna lättar, väntar även en förberedd och efterlängtad digital satsning, i samarbete med universitet och region.

Juryn har beslutat att tilldela utmärkelsen Årets mobila bibliotek 2021 till Piteå bokbuss som arbetar läsfrämjande mot skolor, allmänhet och särskilda grupper i samhället. Ett flexibelt förhållningssätt har lett till spännande verksamhet som omfattar allt från hembesök som tävlingsvinst till att sprida läsglädje bland badgästerna på Pite Havsbad.

Vad betyder det här priset för er?
– Priset innebär ett erkännande av att vi bedriver en bra verksamhet. Att vårt sätt att arbeta med mångsidighet och flexibilitet uppskattas. Vi har en vilja att prova på nya saker och det här är ett kvitto på att vi tänker rätt.

Hur känns det?
– Överraskande, fantastiskt och roligt. Vi är överväldigade över att det arbete vi gör uppmärksammas på det här sättet.

Är det något i motiveringen som ni särskilt tar fasta på?
Vi uppskattar betoningen på hur vi arbetar med det klassiska bokbussuppdraget. Att tillgodose litteraturbehovet till de som inte själva kan ta sig till bibliotekslokalen. Vi verkar i en stor kommun till ytan och vill ge möjlighet till alla Piteåbor och besökare av kommunen att få tillgång till biblioteksservice.

Hur ser utvecklingen ut framåt för er verksamhet?
Vi ser fram emot att dra i gång allt det som vi inte har kunnat göra under corona-epidemin. Vi ser fram emot att få fortsätta med vår satsning med Digiby, att hitta nya platser för bussen att besöka och att komma i kontakt med nya låntagare.