I morgon, 28 april, öppnar plattformen för Biblioteksdagarna 2022. Då kan du även anmäla dig till ett antal workshops.

Under Biblioteksdagarna 2022 hålls ett antal valbara workshops. Anmälan till dessa sker genom konferensplattformen, och anmälan öppnar den 28 april. Fem workshops finns att välja mellan, och dessa hålls av följande expertnätverk eller organisationer:

  • Expertnätverket för barn- och ungdomsbibliotek.
  • Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret.
  • Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna.
  • Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända.
  • Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen.