I vårt nya poddavsnitt vill vi försöka ge en bild av läget för skolbiblioteken just nu. Det är en kluven bild.

Statistiken ser ganska dyster ut, men samtidigt rör det sig på nationell nivå. Det finns en högre kunskapsnivå om poängen med skolbibliotekarier och en ändring av skollagen lyfts av Läsdelegationen, som regeringen vill förverkliga. Men blir det bara fina ord eller kommer det att ge effekt i fler skolbibliotekarier ute på våra skolor? Vissa kommuner satsar framsynt, medan andra inte ens har startat.

Foto: Pixabay