Till Biblioteksdagarna i Stockholm i maj har vi bjudit in till särskilda möten med utvalda beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Dessa politikersamtal kommer att pågå bakom kulisserna, parallellt med konferensen.

– Svensk biblioteksförening arbetar för starka bibliotek, och därför driver vi opinion för bättre lagstiftning och resurser till biblioteken. Vi sprider kunskap, argumenterar och påverkar opinionsbildare och beslutsfattare för att stärka det svenska biblioteksväsendet. Detta arbete intensifieras såklart under ett valår, och därför har vi valt att bjuda in politiker till dessa särskilda samtal i år. För att locka beslutsfattare måste vi ha ett vasst erbjudande och starkt innehåll särskilt anpassat för dem, säger Björn Orring, kommunikatör på Svensk biblioteksförenings kansli.

Det kommer att hållas tre möten, med varsitt tema: skolbibliotek/läsning, medicinska bibliotek samt öppen tillgång/upphovsrätt.
– Detta är tre områden där vi behöver öka kunskapen om bibliotekens betydelse, men också förståelsen för att det behövs förändringar så att biblioteken kan uppfylla sitt uppdrag. Totalt hoppas vi på det här sättet nå ett 60-tal beslutsfattare i frågor som är angelägna för hela sektorn. Som samtalsledare har vi anlitat våra egna medlemmar, eftersom de är experter på vilka förändringar som måste till för att kunna bedriva en mer framgångsrik biblioteksverksamhet, fortsätter Björn Orring.

Under våren har Agnes Wevel, till vardags statsvetarstudent vid Uppsala universitet, arbetat med att organisera och bjuda in till dessa möten för Svensk biblioteksförenings räkning.

Agnes Wevel Foto: Björn Orring

– Det har varit ett spännande arbete, som också varit möjligt att kombinera med mina studier när jag nu skriver C-uppsats. Jag har lärt mig mycket, bland annat hur viktigt det är att formulera frågeställningar på ett sätt som blir intressant för en politiker, säger Agnes Wevel.

Vilken respons har du fått från dem du bjudit in?
– Det verkar absolut finnas politiskt intresse för de här frågorna. Sedan är ju beslutsfattare väldigt upptagna, så jag har också lärt mig att det lönar sig att vara envis, säger Agnes.

Anmälan Biblioteksdagarna