Omkring 25 olika verksamheter från hela Bibliotekssverige vill vara med i posterutställningen på årets konferens.

Under konferensens andra dag är fyrtiofem minuters programtid avsatt för presentationer av postrar. Syftet är att uppmuntra till interaktion och diskussion om de vitt skilda projekten som alla behandlar de globala målen från olika infallsvinklar. Postrarna kommer också att finnas tillgängliga att titta på i egen takt under hela konferensen.

Stort tack för alla fantastiska idéer och fin respons som kommit från våra bidragande medlemmar!

Vi ser fram emot den variation av posters som kommer att presenteras under Biblioteksdagarna och leda till intressanta samtal och erfarenhetsutbyten.

Läs mer om Biblioteksdagarna 2020 och intervjun med vår projektledare Karin Martinsson här