Initiativet Läsligan, som biblioteket i Skellefteå ligger bakom, har vunnit utmärkelsen ”Årets idé för livet 2022”. Vi har pratat med Mikke Ejrevi som är bibliotekschef och enskild medlem i Svensk biblioteksförening.

– Det känns såklart väldigt roligt och hedrande att vår idé utses som årets bästa bland flera andra idéer, säger Ejrevi.

Läsligan startades 2013 på initiativ av Mikke Ejrevi, bibliotekschef, Helena Renström, marknadschef och Åsa Stocksén, VD för kommunikationsbyrån Henson. Läsligans ambition är att få ungdomar mellan 9 och 14 år att förstå vikten av och tjusningen med att läsa, utan att det behöver konkurrera med idrotten och skolan.

– Internationella PISA-rapporten vittnade om en nedåtgående trend inom läsning bland barn och unga i Sverige. Samtidigt vittnade studier från bland annat Folkhälsomyndigheten om att stillasittandet bland unga ökat. Vi ville bryta den negativa trenden genom att kombinera idrottande och läsning för att på så vis motivera unga att träna både kropp och knopp. I Läsligan vänder vi oss i första hand till målgruppen 9–14 år, men flera lag har fortsatt med aktiviteter längre upp i åldrarna, säger Ejrevi.

Under Läsligans flagg har de under tio år samlat på sig erfarenhet och kunskap med ambition om att utveckla metoder som är lättillgängliga, användarvänliga och har goda förutsättningar att användas och spridas. Att satsa på läsförmåga och läsförståelse i kombination med ökad rörelse och bättre fysisk hälsa lönar sig inte bara för de som deltar i Läsligan utan även för samhället i stort, menar Ejrevi.

– Till i år har vi med hjälp av ekonomiskt bidrag från Skandias stiftelse idéer för livet tagit fram en metodbok som kommunens samtliga idrottsföreningar kommer att få i gåva och som vi önskar sprida till fler, säger Ejrevi.

Vad betyder det här priset för er?
– Det betyder såklart mycket för oss att andra ser värdet i allt arbete och engagemang som vi har investerat i detta och det stärker oss i vår övertygelse om att Läsligan är bra och viktig.

Vad ska ni göra med prispengarna?
– Prissumman ger oss stärkt möjlighet att fortsätta vårt arbete samt att sprida det vi lärt oss till fler. Det finns flera tankar om hur vi bäst gör detta, ett alternativ vi pratat om är exempelvis att tillgängliggöra metodboken digitalt på ett användarvänligt sätt. Kanske i form av en app som enkelt kan användas av idrottsledare i samband med träning.

Hur ser framtiden ut?
– För Läsligans del har vi precis haft boksläpp för metodboken och nu börjar den stora utrullningen till kommunens föreningar. Flera har redan visat stort intresse för att ta del av den så det känns väldigt kul. Här närmast kommer vi att delta på Skellefteå Floorball Cup och berätta om Läsligan och metodboken. Under cupen kommer också årets vinnare av Läsliganpriset att delas ut. Priset delas årligen ut till en person, förening eller organisation som jobbar för att idrottande barn och ungdomar ska läsa mer.

Efter sommaren drar vi igång med en ny säsong av Läsligan med inspirationsföreläsningar och ”idrottsträning” på stadsbiblioteket. Det blir härligt!

Foto: Patrick Degerman.