Den senaste tiden har två rapporter släppts om de danska folkbiblioteken. Det är dels en motsvarighet till KB:s årliga statistikrapport, dels en nationell brukarundersökning med över 50 000 deltagare. Mycket av utvecklingen känns igen från svenska förhållanden, men det finns också skillnader. Rapporterna visar till exempel att:

-Antalet besökare på biblioteken ökar, både fysiska och virtuella
-Utlåningen ökar totalt, fysiska medier minskar men uppvägs av ökad utlåning av e-böcker
-Antalet aktiviteter fortsätter att öka
-Antalet bibliotek och bokbussar minskar
-Andelen bibliotek som är meröppna fortsätter att öka
-Bibliotekens samlade resurser minskar över tid
-Flest kvinnor använder biblioteken (70%)
-Utbildningsnivån påverkar i vilken grad biblioteken används, de med längre utbildning är flitigare biblioteksbesökare
-Besökare som använder biblioteket ofta är mer nöjda med bibliotekstjänsterna
-90% av besökarna trivs på sitt bibliotek och 78% känner sig inspirerade av besöket
-84% är nöjda med bibliotekens öppettider

Folkebiblioteker i tal 2015 kan läsas här och National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 kan läsas här.