Programmering och digitalt skapande passar utmärkt som aktivitet på bibliotek. Kodcentrum har samarbetat med flera bibliotek och hållit i kodaktiviteter tillsammans med personalen. Låt dig bli inspirerad och utöka utbudet av digitalt skapande på ert bibliotek!

Kodcentrum är en ideell organisation som arbetar för att fler barn ska inkluderas i den digitala demokratin och förstå hur teknik fungerar. Genom att introducera programmering och digitalt skapande för barn öppnar vi fler dörrar för deras framtida yrkesval och minskar det digitala utanförskapet.

Digitalisering – en samhällsfråga

Biblioteken är en mötesplats för lärande och ska främja kunskap om medie- och informationsteknik. En av EU:s nyckelkompetenser är digital kompetens, och att tidigt lära barn hur teknik är uppbyggt är att på lång sikt förändra personers förståelse och inflytande i den digitala världen.

Genom att använda Kodcentrums material på kodboken.se kan biblioteken på ett enkelt sätt arbeta med digitalt skapande och bidra till att minska det digitala utanförskapet.

Programmering är som slöjd

Moa Johansson på Kodcentrum har flera års erfarenhet av att projektleda digitala aktiviteter på bibliotek, även om hon i grunden är utbildad hemslöjdskonsultent.
– Det finns många kopplingar mellan slöjd, till exempel stickning, och programmering. På Kodcentrum pratar vi ofta om att instruktioner i ett recept eller att en stickanvisning är som programmering. Programmering handlar i grund och botten om att lösa problem och att hitta lösningar och metoder för att felsöka. Samma förhållningssätt till problemlösning finns naturligt i slöjden där vi behöver gå tillbaka och felsöka om vi till exempel ser att vår stickade vante har råkat få en extra tumme. På precis samma sätt felsöker vi i kod om något i vårt program inte fungerar eller blir som vi tänkt oss, säger Moa.

Hennes första och viktigaste tips till er som vill få in mer digitala aktiviteter på ert bibliotek är att bara våga. Man behöver inte kunna allt från början, det är okej att lära sig i takt tillsammans med barnen. Det blir spännande och givande möten med barnen där alla inblandade lär sig något.

Så här gör Karlstads bibliotek

Kodcentrum har tillsammans med Region Värmland påbörjat ett samarbete för att ha aktiviteter på biblioteken i regionen. Weronica Johansson är samordnare för Skaparverkstan och höll i kodaktiviteter under höstlovet.
– Jag fick frågan om kodaktiviteten när jag började i september och jag är så otroligt tacksam att jag tackade ja till initiativet. Det var två givande dagar, både ur de deltagande barnens perspektiv och ur mitt och bibliotekets perspektiv. Jag kände verkligen att det var en tröskel som vi klev över, och att den tröskeln faktiskt inte var så hög som jag trodde innan, berättar Weronica.

Weronica ser att det kan finnas hinder som gör det lite svårt att hålla i kodaktiviteter på bibliotek, speciellt eftersom olika bibliotek har så olika förutsättningar både vad det gäller utrustning och resurser i form av personal. Men man kan också göra det som en drop in-aktivitet där man kanske inte har en introduktion utan låter barn koda och bistår dem med stöttning och hjälp när de behöver.
– Vi hade både stillasittande programmering på datorerna och rörelseövningar för att praktiskt förstå programmering genom lek. Moa var på plats under de två dagarna vi hade workshops tidigare och det var skönt att börja så, men imorgon kommer vi att ha vår första egna kodaktivitet. Då har vi speltema i Skaparverkstan där det både går att göra analoga spel genom att klippa och klistra, samt digitala spel med programmering i Scratch, berättar Weronica, som också hon lyfter att det viktiga är inte att kunna programmera. Det viktiga är att introducera och väcka nyfikenhet för digitalt skapande, sedan går det utmärkt att lära tillsammans med barnen.

Foto: Karin Gustafsson.