Programmet är nu klart till Mötesplats Profession – Forskning; konferensen med fokus på erfarenhetsutbyte mellan praktiker, studenter och forskare inom BoI-området. Detta är tillfället för dig som vill bli uppdaterad kring både verksamheter och aktuell forskning, och ta del av föreläsningar, panelsamtal och seminarier. Välkommen till Växjö 22–23 oktober!

Konferensens innehåll
Grunden i programmet är paperseminarier, som hålls av både forskare och praktiker, och där du har möjlighet att fritt välja efter intresse. Seminarierna handlar om allt från barns språkutveckling genom läsning och hur internetanvändning har påverkat folkbiblioteksanvändandet, till nya vägar för forskningskommunikation.

Som inledning på varje konferensdag får vi lyssna till en våra huvudtalare: under måndagen talar Ola Agevall, professor vid Linnéuniversitetet, om professionsforskningen ställd i relation till bibliotekarieyrket. På tisdagen är det Åse Hedemark, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, som för första gången berättar om resultaten kring nya undersökningen ”Unga berättar”, om tonåringar och deras relation till läsning och bibliotek.

Detaljerad information om programmet finns via länken nedan.

Boka hotellrum med rabatt före 21 september!
Det finns ett antal bokade rum på flera hotell i Växjö 21–23 oktober. Dessa rum kan du boka med särskild konferensrabatt, fram till 21 september.

Mer information och anmälan