Regionbiblioteket Västerbotten fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2017 för projektet Mobila Metoder. Texten är skriven av Regionbiblioteket Västerbotten:

Augmented Reality (förstärkt verklighet, ett digitalt lager på verkligheten) och spelifiering är exempel på funktioner och mekanismer som fortfarande växer och hittar användningsområden utanför den traditionella spelsfären. I och med projektet Mobila Metoder har Regionbibliotek Västerbotten testat och utvecklat metoder för att använda dessa element och funktioner i såväl en läsfrämjande som informationsförmedlande kontext.

Den mobila tekniken utvecklas ständigt och är relevant nu och i framtiden. Användandet av smarta mobiler, surfplattor och appar har ökat och fortsätter öka. I bibliotekens verksamheter är den dock relativt outnyttjad, trots att den torde ha potential att fungera som bryggan mellan det fysiska och det digitala samt att den möjliggör nya sätt att uppleva litteratur. Och, inte minst, den är ett redskap som användaren i många fall redan har tillgång till.

Genom innovationsverkstäder har bibliotekens personal, användare och också icke-användare blivit delaktiga i att identifiera och utveckla mobila metoder i bibliotekens verksamhet, såväl i som utanför de fysiska och digitala rummen.

Under projekttiden för Mobila Metoder har vi genomfört innovationsverkstäder inom Augmented Reality, Virtual Reality, filmade boktrailers, digitala litteraturvandringar i Google Earth samt utvecklat metoden Teknikjakten.

Augmented Reality och Virtual Reality
Vi har funnit nya samarbetspartners i form av bland andra Kulturverket i Umeå och Humlab vid Umeå Universitet för innovationsverkstäderna inom Augmented Reality och Virtual Reality. Begreppen är många och hypen är stor för den framväxande teknik som låter användaren lägga ett digitalt lager på verkligheten, eller helt träda in i en virtuell värld.
Under dessa innovationsverkstäder visade Humlab och Kulturverket i Umeå några exempel på hur de använt Augmented Reality, Virtual Reality och annan ny teknik som pedagogiskt hjälpmedel för att locka barn och unga till kreativt lärande. Möjlighet gavs att prova på tekniken och diskutera dess begränsningar och möjligheter idag och i framtiden.

En fördjupning inom området Augmented Reality och Virtual Reality genomfördes under en tredagars utbildning på Humlab vid Umeå Universitet i verktyget Unity – en multiplattformspelmotor som utvecklats av Unity Technologies och som används för att utveckla till exempel spel för persondatorer, konsoler, mobila enheter och webbsidor. Det gavs möjlighet att få en inblick bakom kulisserna av vad som är möjligt inom Virtual och Augmented Reality.

Filmade boktrailers
En annan ny samarbetspartner vi etablerat inom projekttiden för Mobila Metoder är filmproduktionsbolaget Bautafilm, som vi fick kontakt med via Film i Västerbotten. Tillsammans med en filmare från Bautafilm har vi åkt runt till bibliotek i Västerbotten och lärt ut konsten att filma egna boktrailers. Att vi valde ordet trailer var just för att komma åt trailerns korta och intresseväckande form med avsikt att locka till läsning. I workshopen ingick bildsnitt, ljud och klippning samt tips på enklare dramaturgi för att skapa egna filmer. Det gavs även möjlighet att titta närmare på att antal goda exempel, däribland Lilla Stjärna av John Ajvide Lindqvist och Schh! Vi har en plan av Chris Haughton.

En effekt vi sett av de filmade boktrailerworkshoparna är att deltagande bibliotek hittat många andra användningsområden för sina nyvunna filmkunskaper än bara boktrailers. Till exempel har ett bibliotek efter vårt besök lyft fram sin nya skräckhylla i form av en rysligt lockande trailer i sociala medier och ett annat bibliotek har precis bokat sin lokala simhall för att filma både boktips men även andra biblioteksrelaterade filmer.

Digiscape Room
Teknikjakten är en spelifierad metod inspirerad av escape rooms, rum där man ska lösa olika typer av gåtor för att kunna ta sig ut. Metoden skapades i ett samarbete mellan Mobila Metoder och projektet Mer för fler som Umeå kommuns bibliotek deltog i 2018. Projektgruppen bestod av sex personer från olika bibliotek som gick en metodutbildning, SKL:s Innovationsguiden. Arbetsområdet var digital delaktighet. Personer som själva beskriver att de lever i ett digitalt utanförskap fick genom intervjuer, dagboksskrivande och workshops berätta om sina behov och önskemål. Utifrån dessa berättelser kunde projektgruppen se att digitalt utanförskap är väldigt starkt förknippat med känslor, ibland positiva, men oftare negativa och jobbiga känslor. Tillsammans med både användare och medarbetare togs sedan fram flera idéer och prototyper för hur biblioteken på ett roligt och inspirerande sätt kan arbeta med att stärka personers digitala självkänsla. En av metoderna som utkristalliserade sig ur dessa idéer och prototyper var Teknikjakten.

Tanken med Teknikjakten var att skapa något som är roligt och klurigt, men samtidigt utvecklande. Att det är lite spännande och går stegvis framåt i ett narrativ gör att fokus främst ligger på problemlösning och samarbete snarare än känslan av att gå en digitala hjälpmedelskurs.

Avslutningsvis 
Vi har under projektets gång sett att våra innovationsverkstäder satt bollar i rullning som kommer att fortsätta även efter projektets slut. Vi får nya förfrågningar både regionalt och nationellt om att berätta om och att genomföra många av innovationsverkstäderna igen. Vi har också etablerat nya samarbeten och nätverk under projektet. Dessa kommer till stor nytta efter projektets slut i vårt fortsatta arbete med att testa olika typer av teknik tillsammans med bibliotekspersonal i syfte att hitta och utveckla metoder för användning i biblioteksverksamheten.

Johan Sundlöf
Biblioteksutvecklare
Regionbibliotek Västerbotten

Foto: Johan Sundlöf