Arvidsjaurs kommunbibliotek är en av fyra som fått Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2018. Deras projekt DIGGA fokuserar på ungdomarna i Arvidsjaur och deras digitala medievanor. Det hela ska fungera som ett generationsöverskridande projekt kring nätetik, där unga lär äldre.

– Projektet inleds med en undersökning av Arvidsjaurungdomars digitala vanor. Denna undersökning ligger sedan till grund för workshops med högstadieelever kring källkritik, sociala medier, digital delaktighet och vanor. Tanken är även att vi ska arbeta med digitalt lärande mellan generationer på kommunens bibliotek och andra institutioner, säger Kristina Sandström som är biblioteks- och kulturskolechef i kommunen.

Målet med projektet är att medvetandegöra ungdomar och deras och andras uppförande, vanor och beteenden i den digitala världen.

– Vi tänker oss ett projekt där ungdomar lär av varandra och där ungdomar lär andra generationer om användande, etik och moral i digitala tjänster, säger Kristina Sandström.

Med projektet DIGGA förväntar sig kommunen en omvärldsbevakning av framför allt ungas digitala vanor i Arvidsjaurs kommun. Men även en ökad digital kompetens bland kommuninvånarna, en kunskapsöverföring mellan unga och gamla, mellan generationer, samt en ökad medvetenhet om hur man beter sig på och hur man använder internet.

– Det känns naturligtvis väldigt roligt och spännande och det ska bli intressant att följa projektet och ta del av vad som kommer fram av förstudien och de workshops som kommer hållas med ungdomar, säger Kristina Sandström.

Foto: Kent Norberg