Ordförande Johanna Hansson berättar om årets första styrelsemöte.

På bilden ser ni hela styrelsen samlad inför styrelsemötet 11 februari. För mig som ordförande är det viktigt att ge er som (just nu) inte sitter i styrelsen en inblick i de frågor vi hanterar. Under en tid har jag gjort det genom korta filmer. Nu provar jag att istället skriva en kort resumé efter mötet.

Diskussion kring föreningens resor

Vi diskuterade föreningens engagemang i IFLA och mer specifikt våra resestipendier som alla medlemmar kan söka. Styrelsens bedömning är att det är en viktig insats för att främja nätverkande och utbyte av idéer, inte minst för medarbetare på mindre bibliotek där möjligheterna till finansiering från arbetsgivaren kan vara begränsade. Men det är samtidigt nödvändigt att av klimatskäl se över de resor som föreningen initierar. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att ta fram förslag till en ny resepolicy för föreningen, och på möjliga sätt att påverka IFLA att se över alternativa sätt att mötas.

Instruktion för valberedningen

En av de viktigaste funktionerna i en medlemsförening är valberedningen. Det är där allting börjar. Fram till nu har Svensk biblioteksförening inte haft någon instruktion för valberedningen, vilket har försvårat deras arbete. Nu finns ett förslag till instruktion som vi kommer att presentera för beslut på årsmötet i maj. På styrelsemötet diskuterade vi förslaget tillsammans med en representant för den nuvarande valberedningen.

Beslut om nya juryledamöter

Vi fattade beslut om nya juryledamöter i plakettjuryn, juryn för Bengt Hjelmqvists pris och Greta Renborgs pris, årets Mobila bibliotek samt jury för den nyinrättade barnrättsutmärkelsen Elefanten. Vilka de nya jurymedlemmarna är presenteras här på webben senare i veckan.

Ta kontakt!

Är du nyfiken på mer om styrelsens senaste möte eller på styrelsearbetet överhuvudtaget? Ta gärna kontakt med mig eller med någon annan i styrelsen!
Om oss

Hur vi avslutade februarimötet? Med en semla förstås!

Johanna Hansson, ordförande