Föreningens ordförande Johanna Hansson om årets första styrelsemöte.

På årets första –digitala – styrelsemöte i förra veckan deltog även två representanter från valberedningen. Under samma vecka ansvarade valberedningen för föreningens instagramkonto. Gå gärna in och titta! Det är en pedagogisk, snygg och rolig beskrivning av hur en valberedning arbetar. Syftet med deras medverkan på styrelsemötet var att de skulle få en bild av hur styrelsen fungerar i praktiken.

Den här gången fattade styrelsen beslut om nya ledamöter i föreningens olika jurygrupper. Det finns ett stort intresse för att delta i arbetet med att utse pristagare till alla föreningens priser. Jurygruppernas nya sammansättning kommer att presenteras på föreningens webbplats inom kort.

En diskussions- och informationspunkt var föreningens opinionsbildande arbete. Det gällde både form och innehåll. Aktuella frågor just nu är – förstås – skolbiblioteken, men även digitalisering av svenskt tryck – och på en övergripande nivå, det faktum att vi nu är inne i ett valår. Erfarenheterna från nästan två år med restriktioner är viktiga här. Det har dels blivit tydligt hur alla typer av bibliotek har klarat av att i väldigt hög grad vara fortsatt tillgängliga, dels hur svårt det blir för individer och samhället i stort när bibliotek ändå tvingas begränsa öppettider och service. ”Bibliotek ger människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap”, står det i föreningens vision. Att det är helt sant har visat sig tydligt under pandemin – men också vad det kräver i form av resurser och öppenhet – fysiskt och digitalt.

Den här veckan startar arbetet med översyn av den regionala verksamheten. Syftet med den är bland annat att undersöka hur föreningen bäst verkar i hela landet och hur ett ökat inslag av digitala möten och konferenser påverkar det regionala arbetet.

Nu laddar styrelsen för att ta emot förhoppningsvis många motioner till årsmötet den 20 maj. Sista dag för det är den 1 mars. Sätt igång och skriv!