Föreningens ordförande Johanna Hansson om årets andra styrelsemöte.

På bilden här ovan skulle ni om allt var som vanligt, se en bild på styrelsen från det senaste mötet. Nu är ingenting som det brukar, och som så många andra möten i dessa dagar, blev styrelsemötet digitalt.

Lägesuppdatering från sektorn

Sammantaget täcker styrelsens ledamöter in stora delar av bibliotekssektorn, så vi började med en lägesuppdatering. Det som framför allt skiljer en del är i vilken utsträckning man har de fysiska biblioteken öppna. Det beror på att olika huvudmän gör olika strategiska val och prioriteringar, utifrån lite olika förutsättningar. Men ambitionen är hög på alla håll att på bästa sätt bidra till att verksamheten fortsätter och kommer användarna till del.

Bibliotekens förmåga till omställning i kris är imponerande. Det blir också tydligt att vi faktiskt hänger ihop i ett samverkande biblioteksnät. När öppettiderna minskar på ett håll, så kan det synas i form av fler besökare på ett annat. Det är i grunden en styrka.

Just nu prövas vår förmåga att hålla ihop och att konkret lösa biblioteksgemensamma frågor tillsammans. Med fokus på uppdrag och användare och med en bra dialog inom sektorn är jag övertygad om att vi klarar det!

Årsmötet sker digitalt

Vi beslutade att genomföra årsmötet samma datum som planerat, den 19 maj, men digitalt. Mer detaljerad information kommer i samband med att årsmöteshandlingarna skickas ut i mitten av april.

ALMA-nomineringar 2021

Styrelsen beslutade om föreningens nomineringar till ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award) för 2021:

  • Stian Hole, Norge
  • Pija Lindenbaum, Sverige
  • Frida Nilsson, Sverige
  • Projekt Gulliver, Colombia
Ta kontakt med oss!

Precis som förra gången avslutar jag med det här: Är du nyfiken på mer om styrelsens senaste möte eller på styrelsearbetet överhuvudtaget? Ta gärna kontakt med mig eller med någon annan i styrelsen!
Om oss

Ta hand om er var ni än befinner er – på biblioteket, hemma, på nätet – och en uppmuntrande eloge till alla som på olika sätt bidrar till att hålla verksamheten igång!

Johanna Hansson, ordförande

(Obs bilden är ett montage. Fotot av styrelsen är taget vid ett annat tillfälle och här monterat med en genrebild från Campaign Creators, Unsplash)