Nu kan du läsa och ladda ner Barbro Thomas rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen.

På uppdrag av sina medlemmar arbetar Svensk biblioteksförening bland annat med att identifiera utvecklingsbehov inom biblioteksverksamheten samt att bidra till att öka kunskapen om bibliotekens funktioner inom olika samhällsområden. Denna rapport belyser framför allt hur förutsättningarna för den regionala biblioteksverksamheten påverkats av kultursamverkansmodellen.

Här kan du läsa hela rapporten som pdf!