Är du intresserad av att utveckla föreningens struktur? Vi söker nu sex medlemmar till en referensgrupp för arbetet med föreningens struktur och organisation.

Föreningen behöver förnya sitt arbete och hitta en struktur som stödjer det. För att öka medlemsengagemanget och se till att det tas tillvara för föreningens bästa behöver vi tillsammans klargöra strukturer och roller.

Vid årsmötet 2017 lades en motion fram med förslag om att institutionella medlemmar ska kunna utse ett antal representanter till föreningens expertnätverk. Styrelsen valde att hantera frågan inom ramen för uppdraget att klargöra föreningens olika nätverk, regionföreningar och medlemskategoriers roller och förmåner; en del i verksamhetsinriktningen för 2018.

Under 2017 har föreningen påbörjat detta arbete, som kommer att fortsätta under hela 2018. Det fortsatta arbetet kommer att genomföras i bred dialog med medlemmarna och rapporteras på årsmötet 2019.

Intresseanmälan

Du bör vara intresserad av föreningsstruktur och ha möjlighet att träffas i Stockholm vid två tillfällen: 18 juni och  5 oktober. Vi vill sätta ihop en grupp som på ett bra sätt speglar våra medlemmar och sektorn.

Skicka din intresseanmälan till info@svbib.se senast 23 maj.
Skriv ”Intresseanmälan referensgrupp” i ämnesraden.

Besked skickas ut till alla som anmäler intresse den 25 maj. Observera att du måste vara medlem, enskild eller institutionell.