Nu har referensgruppen träffats för andra gången för att diskutera föreningens struktur. Det här var referensgruppens andra och sista möte.

Som vi tidigare berättat om pågår ett arbete med att tydliggöra och eventuellt förändra föreningens struktur. Arbetet sker i bred dialog med er medlemmar på olika sätt. Syftet till arbetet är att hitta en struktur och en organisation för föreningen som skapar förutsättningar att bedriva den verksamhet som ändamålsparagrafen pekar på samtidigt som antalet medlemmar ökar och medlemsnyttan tydliggörs. Vi har tillsatt en referensgrupp som ska delta i arbetet. Dessa personer har erfarenhet från olika delar av föreningens verksamhet. Och nu har de alltså träffats för andra gången.

Under mötet delade referensgruppen med sig om sina erfarenheter samt gav input inför styrelsemötet i november. Det är då styrelsen kommer att fatta ett inriktningsbeslut kring vad de ska presentera på årsmöte nästa år.

Här kan du läsa mer om arbetet med den interna strukturen

Foto: Katarina Wiberg