Bort med montrar och mingel, in med websändningar. Årets upplaga av Bokmässan blev av, men på ett annorlunda sätt. Vår utredare Jenny Nilsson reflekterar över årets variant.

Jenny Nilsson, utredare vid Svensk biblioteksförenings kansli, ledde vårt seminarium ”Skolbibliotekarien – elevens guide i bokskogen” och deltog i panelen i Högskolan i Borås seminarium ”Skolbibliotek i världsklass”:
– Det var spännande och intressant att få medverka i den första digitala Bokmässan. Kringarrangemanget var väldigt välordnat och vi som inte är så vana att framträda i medierna blev vänligt bemötta av både tekniker och värdar.

Vad var plus och minus med digital bokmässa?
– Ett sånt här digitalt format har stora fördelar för många av våra medlemmar. Det behövs inga dyra resor, som också kräver lösningar för bemanning på hemmaplan. Vi når förmodligen ut till helt andra grupper också än de som kommer på seminarierna på den vanliga Bokmässan. Men samtidigt saknar jag förstås dialogen och frågorna som kan komma vid seminarierna på plats. Mötet med samarbetspartners, medlemmar och presumtiva medlemmar i montern är också så väldigt roligt och viktigt för föreningen, som jag ser det. Det bästa framöver vore nog en hybrid där man kan följa med digitalt, kanske särskilt seminarierna på fackdagarna, och där det finns en fysisk mässa i någon form.

Foto från ett seminarium under Bokmässan 2017. Foto: Frida Anderberg