Digidelnätverket har genom regeringsbeslut beviljats drygt 1,6 miljoner kronor i bidrag för 2018.

Genom Föreningen Sambruk har Digidelnätverket, där Svensk biblioteksförening ingår, ansökt om 1 650 000 kronor i bidrag för 2018 som nu alltså blivit beviljat av Näringsdepartementet. Pengarna ska användas till att inrätta en central samordningsfunktion som ska bidra till ökad kunskap och samverkan i digitaliseringsfrågor genom att mobilisera nätverkets aktörer runtom i landet, bistå med expertis i form av föreläsare och annat material vid lokala aktiviteter samt sprida goda exempel på lokala initiativ.

Regeringen skriver i sitt beslut att de uppmärksammar att Digidelnätverket är ett av många frivilliga initiativ som arbetar för ökad digital delaktighet, och att de aktörer som ingår i Digidelnätverket har stor potential att åstadkomma social integrering av sårbara grupper.

Digidel har tidigare fått stöd av Regeringen, men detta bidrag är det största hittills.

Under 2018 kommer Digidelnätverkets nationella samordningsfunktion bland annat att koordinera, följa upp och dokumentera insatser under de två kampanjveckorna ALL DIGITAL Week 19–25 mars och eMedborgarveckan (vecka 41). Vidare kommer samordningsfunktionen att kunna bistå med praktiska verktyg och expertis för att genomföra regionala och lokala initiativ för ökad digital delaktighet.

Regeringens bidrag administreras för nätverkets del genom Föreningen Sambruk.

Mer information om nätverket på Digidelnätverkets webbplats (nytt fönster)