Med tydligt formulerade lagkrav, permanenta stöd och en satsning på bibliotekarieutbildningarna kan vi bryta negativa lästrender hos både barn och vuxna. Det tjänar vi alla på. Det skriver Helene Öberg, ordförande och Silvia Ernhagen, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening i en debattartikel i Altinget.

Det var med stor glädje Svensk biblioteksförening i september mottog skolminister Lotta Edholms besked om att regeringen satsar på bemannade skolbibliotek. Det är nödvändiga investeringar i barns läsning.

I dag är tillgången till bemannade skolbibliotek olikvärdigt fördelat över landet – såväl inom kommuner som mellan friskolor. Kungliga biblioteket konstaterar i sin senaste statistikrapport att ungefär hälften av Sveriges elever i dag saknar ett fungerande, bemannat skolbibliotek. Detta trots att skolbibliotek med utbildad personal bidrar till elevers måluppfyllelse, något som stöds i forskning och Skolinspektionens kvalitetsgranskning.

Det saknas dock en plan för hur skolbiblioteken ska bemannas. Enligt tidningen Magasin K:s beräkning krävs det 1 300 bibliotekarietjänster för att kunna uppfylla målet att alla elever ska ha tillgång till en skolbibliotekarie, platser som i dagsläget inte går att fylla med utbildad personal. Finns inte rätt personal för att bemanna skolbiblioteken, riskerar både lag och finansiering att bli tandlösa.

Läs hela debattartikeln här, länk öppnas i ny flik!