Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

– Bibliotek kan och bör sträva efter att upprätta ’trygga rum’ för hbtq+personer. Det behövs utbildning för personalen och det krävs att verksamheten har en stadig värdegrund, som utgår från de mänskliga rättigheterna, och som tydligt kommuniceras, säger Christer Edeholt som är kontaktperson för Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för hbtq+ frågor på bibliotek.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela bidrag till ideella organisationer, inklusive stiftelser och trossamfund. Mötesplatserna, som kan vara fysiska eller digitala, ska huvudsakligen vända sig till hbtqi-personer under 25 år. Under 2021 avsätts 2,4 miljoner kronor för ändamålet. Förordningen gäller från 1 maj 2021.

– Jag tänker att det är bra om biblioteken, tillsammans med målgruppen, bjuder in och anordnar mötesplatser och aktiviteter som riktar sig speciellt till unga hbtq+personer. Queera ungdomar kan särskilt behöva få uppleva att de har en plats där de kan vara sig själva, säger Christer Edeholt.