Idag presenterar regeringen sitt budgetförslag. Utöver de förstärkningar som presenterades under våren innehåller budgeten även andra satsningar och förändringar som berör bibliotekssektorn.

-Kultursamverkansmodellen, som fördelar medel till regional kulturverksamhet, däribland regionbiblioteken, förstärks med 30 miljoner kronor per år.

-Den läsfrämjande satsningen Bokstart förstärks, vilket innebär att satsningen utvidgas till att omfatta fler regioner och att satsningen på ett tydligare sätt också kopplas till förskolan. 10 miljoner kronor satsas per år under perioden 2017-20.

-Läslyftet, en fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare, förstärks med 6 miljoner kronor år 2017 och 2018. Satsningen kommer nu även att omfatta förskolan och skolbiblioteken.

-Vetenskapsrådet får 20 miljoner kronor år 2018 och 40 miljoner kronor 2019 för att digitalisera material vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek.

-KB får ett nationellt samordningsuppdrag för open access till vetenskapliga publikationer, för uppdraget får de 3 miljoner i ökat anslag från och med 2017.

-KB får också 3,5 miljoner kronor för att vidareutveckla den nationella databasen SwePub, med information om den vetenskapliga produktionen, framför allt vetenskapliga publikationer från Sveriges universitet och högskolor.

-Digisam, samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, inrättades vid Riksarkivet 2011. Nu har regeringen beslutat att Riksantikvarieämbetet ska ta över driften av sekretariatet från 2017. Mer detaljer kring detta utlovas i den kommande kulturarvspropositionen.

Mer om regeringens budget finns på regeringskansliets webbplats (öppnas i nytt fönster).