På Almedalsbiblioteket på Gotland diskuterade regionföreningens medlemmar och medarbetare från biblioteket på Gotland arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Karin Linder och Krister Hansson, utredare, presenterade läget och bjöd in till diskussion om framtida förutsättningar för biblioteksverksamhet. Vilket samhälle ser vi att vi verkar i år 2030? Den frågan och många fler avhandlades under förmiddagen.

– Jag tror att det är bra för verksamheter att vid sådana här tillfällen få möjlighet att reflektera över sitt sammanhang och sin verksamhet. Det finns ett stort engagemang och vilja från många medarbetare i branschen att bidra med erfarenheter och tankar till en nationell strategi. Det är viktigt för oss i föreningen att ta tillvara detta och fortsätta driva på våra medlemmars behov av en nationell strategi. Vi har under många år arbetat för att få till stånd detta och nu är vi angelägna om att strategin blir det stöd för offentligt finansierad biblioteksverksamhet som Sverige behöver, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på Svensk biblioteksförening.