Inom kort påbörjas arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare efter Karin Linder, under december kommer en annons gå ut.

Arbetet leds av styrelsen för Svensk biblioteksförening och eventuella frågor kring detta kan ställas till ordförande Helene Öberg. Från och med den 22 december kommer Björn Orring, för närvarande press- och opinionsansvarig, att vara tillförordnad generalsekreterare.