Maria Johansson, bibliotekarie på Lycksele bibliotek, har fått Svensk bibliotekförenings resestipendium för studiebesök i Storbritannien med fokus på ”autism friendly libraries”.

– Det känns superkul! Jag är mycket tacksam över att få en sådan här möjlighet.

Vilket är syftet med resan?
– Jag arbetar med tillgänglighetsfrågor på Lycksele bibliotek, och syftet med resan är att få massor av inspiration och idéer till det arbetet och att undersöka hur brittiska bibliotek har arbetat för att bli ”autism friendly libraries”.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Jag hoppas att jag får lära mig massor om tillgänglighet och bibliotek och att jag får med mig en del konkreta idéer hem. Jag ser också fram emot att få perspektiv på svensk biblioteksverksamhet genom att göra studiebesök i ett annat land, samt knyta kontakter, utbyta tankar samt ta del av andras erfarenheter.

Varför tycker du att det är viktigt att besöka just ”autism friendly libraries”?
– Att öka den kognitiva tillgängligheten på bibliotek är ett oerhört viktigt arbete. Väldigt många människor som befinner sig inom autismspektrat skulle enligt en brittisk undersökning besöka bibliotek betydligt oftare om mindre förändringar gjordes. Många gånger gagnar sådana förändringar också alla bibliotekets besökare.