Svensk biblioteksförening delar årligen ut resestipendier till medlemmar för att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, och stärka våra medlemmars kompetens. Det finns två typer av stipendier.

Det ena är kopplat till IFLA och resor till den årliga konferensen WLIC, som 2022 är i Dublin. Det andra är ett mer fritt resestipendium avsett för kompetensutveckling.

Med anledning av Covid19 har vi inte delat ut resestipendier under 2020 och 2021. När det gäller IFLA har de två senaste årens konferenser genomförts digitalt.

Men nu kommer ni återigen att kunna ansöka! Vi öppnar för ansökan om IFLA-stipendierna i mars och för de fria resestipendierna i maj. I år blir det bara ett ansökningstillfälle för dessa. Det kommer att vara en något kortare ansökningsperiod, men ni som söker kommer också få snabbare besked om ni får stipendierna eller inte.

Så håll utkik efter information och tveka inte att ansöka!