Idag under Biblioteksdagarna presenterades vår färska undersökning om attityder och åsikter kring folkbibliotek i Sverige. Nu kan du läsa den fullständiga rapporten.

Undersökningen, som föreningen gjort tillsammans med analysföretaget Novus, visar att 54 procent besöker ett folkbibliotek minst en gång per år och 82 procent är positiva till biblioteken.
– Undersökningen visar att biblioteken är väl besökta, har ett grundmurat förtroende hos människor, samt att bibliotekariernas kompetens är mycket efterfrågad. Det ger fantastiska möjligheter, kommenterar Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Undersökningen har genomförts under perioden 22–28 mars 2018 och syftet har varit att undersöka:

  • attityder och förväntningar på bibliotekens service och verksamhet
  • hur synen påverkas av tradition, mångfald och digitalisering
  • eventuell förändringsvilja bland nuvarande besökare
  • behov av tjänster och utbud för att tydliggöra biblioteken och nå nya målgrupper

– Vi kan också konstatera att biblioteken måste öka människors kunskap om delar av sin verksamhet. Idag är det alltför få som känner till att folkbiblioteken gör stora insatser för att öka den digitala delaktigheten samt integrationen. Där kan biblioteken, men framför allt beslutsfattare, bli betydligt bättre på att se bibliotekens potential, avslutar Karin Linder.

Resultaten från användarundersökningen (pdf)

Den som vill ta del av det fullständiga materialet från undersökningen kan kontakta Björn Orring, kommunikatör på Svensk biblioteksförening:
E-post: bjorn.orring@svbib.se
Telefon: 070 629 35 00