Riksdagens talman, Andreas Norlén inledde Svensk biblioteksförenings branschdagar 2021!

Han pratade om vikten av att få läsa och att bibliotekens arbete handlar mycket om att väcka barnens nyfikenhet att vilja läsa.

Talmannen betonade också att biblioteken är en mötesplats och demokratins stöttepelare, och i kristider är det extra viktigt att biblioteken står öppna.

Han avslutade sitt tal med att tacka alla för de insatser under det gångna året och hyllade alla som arbetade dagligen med att tänka om och tänka nytt på grund av omständigheterna.