Anna Troy jobbar som bibliotekarie på Härnösands bibliotek och hon har fått resestipendium från föreningen för att delta i konferensen The Library Collective i USA.

– Att gå på en bibliotekskonferens i USA har varit en dröm i många år. Dels på grund av min amerikanska bakgrund (engelska är mitt förstaspråk) och dels på grund av att det ofta händer intressanta saker i biblioteksbranschen där, säger Anna Troy.

2014 grundade några universitetsbibliotekarie ”The Library Collective” med syfte att organisera en konferens som var billigare och mer matnyttig än de stora, kommersiella konferenser som brukar hållas i USA. Med volontärarbete och donationer hölls den första av deras ”Annual gatherings” 2015. Konferensen bygger mycket på workshops. Årets tema är ”Roll For Initiative”, ett tema som kändes helt rätt för Anna.

– Rollspel är en av mina hobbys och jag har insikt i det fenomen som Dungeons & Dragons har blivit. Förutom det lyckosamma temat är jag intresserad av konferensformatet, är detta något som man skulle kunna göra i Sverige? säger Anna.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Ett bredare biblioteks- och arbetsperspektiv. Nya metodidéer. Roliga möten med amerikanska bibliotekarier.

Vad är den viktigaste frågan under konferensen tycker du?
– Om det är en lyckad konferens, är det här en konferensform som skulle passa att användas i Sverige?

Foto: Annika Öhman Forsström