Under lång tid har folkbibliotekens möjligheter att låna ut e-medier diskuterats flitigt. Höga kostnader och bristande likvärdighet är två av problemen som pekats ut, inte minst mot bakgrund av den snabba ökning av utlånen av e-medier som följde av pandemin.

I Svensk biblioteksförenings podd om e-medier lyfts flera olika röster och perspektiv på frågan.

I regeringens biblioteksstrategi som presenterades under våren fanns ett beslut om att samla berörda parter till rundabordssamtal. Den 24 augusti genomfördes detta samtal med Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder som en av inledningstalarna. Vid samtalet medverkade en lång rad intressenter, däribland Kungliga biblioteket, SKR, Författarförbundet, Förläggareföreningen, Axiell, MTM samt företrädare för ett antal folkbibliotek.

– Vår utgångspunkt är att ansvaret för e-medier fortsatt ska ligga på kommunerna som har bäst kunskap om lokala behov och efterfrågan. Bättre lösningar ska bygga på samarbete och samverkan regionalt eller i andra konstellationer. Statens roll kan inte vara att ta på sig ansvaret för folkbibliotekens e-medier utan snarare stötta med utveckling och utvärdering, säger Karin Linder.

– Det finns också ett stort behov av, mot bakgrund av den snabba digitaliseringen, att utreda fjärrlån för folkbibliotek så att de omfattas av fjärrlåneersättningen, samt litteratur- och distributionsstödet så att de blir relevanta utifrån syftet att säkra en likvärdig tillgång till medier över hela landet avslutar Karin Linder.

Här kan du läsa regeringens biblioteksstrategi som pdf, öppnas i nytt fönster!