Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, bjuder tillsammans med Svensk biblioteksförening in till rundabordssamtal om Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet (2023:254). Lagen börjar gälla juni 2025 och omfattar e-böcker och programvara som appar och spelare som används för att läsa e-böcker. 

Biblioteken har ett viktigt demokratiskt uppdrag och läsare med funktionsnedsättningar som behöver tillgänglig läsning är extra prioriterade. Syftet med den nya lagen är att dessa läsare ska kunna ta del av e-böcker i samma takt och i samma kanaler som andra läsare. 

Vad är syftet med mötet? 
  • Ge en kort presentation av lagen och vad den kan innebära för biblioteken.  
  • Skapa en bild av bibliotekens frågor angående lagen inför kommande kommunikationsinsatser.   

Samtalen är öppna för alla som arbetar på bibliotek med tillgängliga medier på olika sätt. Vi hoppas på en bred spridning när det gäller bibliotekstyper, geografi och roller.  

Rundabordssamtalen kommer att ske vid två tillfällen via Zoom: 
  • 13 mars klockan 10.00–12.00
  • 15 mars klockan 13.00–15.00  

Anmäl intresse att delta senast 6 mars.

Till anmälan 

Högst 30 personer kan delta vid varje tillfälle. Blir det fler som anmäler sig vid varje tillfälle, kommer arrangörerna att välja ut vilka som deltar för att få bästa möjliga spridning mellan bibliotekstyper, geografi och roller.   

Vid frågor, kontakta Lisa Gemmel, lisa.gemmel@svbib.se.