Under Biblioteksdagarna kommer Maria-Pia Cabero från Rättviseförmedlingen att prata om vikten av bred representation för att bryta skevheter i vem som syns och hörs. Hon har gedigen erfarenhet av att folkbilda kring rättighetsfrågor och har tidigare varit utbildningsansvarig på antirasistiska Stiftelsen Expo.

– Anledningen till att jag tackade ja till att vara med på Biblioteksdagarna är för att biblioteken är en så viktig samhällsarena. Jag arbetar med frågor om jämställdhet och jämlikhet, framförallt med fokus på vem som syns och hörs i samhället och hur olika stereotypa bilder och normer begränsar oss. En bred representation är ju särskilt viktigt i institutioner som ska vara tillgängliga för alla och som har som uppdrag att förmedla kunskap och information. Biblioteken har makt och kan spela en stor roll i att forma människors syn på sig själva, andra och omvärlden. Så det kändes ganska givet att tacka ja, säger Maria-Pia.

Under föreläsningen bjuder hon på inspiration och handfasta tips för att få till ökad jämställdhet och mångfald i olika sammanhang. Maria-Pias mål är att inspirera fler till att jobba aktivt för ökad mångfald, i det här fallet på biblioteken.

– Jag vill förmedla konstruktiva, konkreta tips på saker som man kan börja göra direkt för att bryta skevheter kring vem som får ta plats i samhället – för att bättre spegla verkligheten och för att tillgängliggöra biblioteket som rum för fler personer, säger hon.

I grunden är Maria-Pia utbildad journalist med fokus på mänskliga rättigheter. Idag är hon föreläsare och utbildningsansvarig på Rättviseförmedlingen, en ideell organisation vars vision är att stereotypa föreställningar om exempelvis kön, bakgrund och fysiska förutsättningar inte ska begränsa människors möjlighet att göra vad de vill och kan.

– Det känns superkul och angeläget att få vara med på biblioteksdagarna. Det känns lyxigt att få möjlighet att tala om det som jag tror är en av våra viktigaste samhällsfrågor med en publik som också har makt att påverka inom det området, säger Maria-Pia.

Till programmet

Till anmälan

Fotograf: David Lagerlöf