Är internet samma sak som webben? Är internet en mänsklig rättighet? Kan man stänga av internet? Detta är några av de frågor Internetstiftelsen svarar på i sitt nya material ”Så funkar internet”, en del av satsningen internetkunskap.se, där alla artiklar och videor är fria att dela.

– Alla behöver grundläggande kunskap om vad internet är, hur det fungerar och hur det styrs, för att kunna vara medvetna och kunniga internetanvändare och samhällsmedborgare. Det hjälper oss att ta informerade beslut, ställa krav, och delta i samhällsdebatter på lika villkor, säger Björn Appelgren, projektledare på Internetstiftelsen, i ett pressmeddelande.

Innehållet svarar bland annat på frågor som: 

  • Vem bestämmer över internet?
  • Går det att stänga av internet?
  • Vilka lagar gäller på nätet?
  • Hur fungerar internet som mänsklig rättighet?
  • Hur hittar datorn rätt när man surfar?
  • Prioriteras all datatrafik lika?

På siten Så funkar internet finns tio skrivna artiklar, samt nio ”enkelt förklarat”-videor som denna:

Foto: NASA via Unsplash