Vid kris eller krig skulle bokbussar kunna spela en viktig roll. Norrbottens bokbussar ser nu möjligheter för ett större uppdrag.

– Bokbussarna kan bidra som värmestuga, sambandscentral, ge sjukvård och ladda apparater, så länge den mobila enheten har diesel eller solpaneler som ger ström. Bokbussar skulle även kunna bidra med utkörning av förnödenheter som mat och vatten och ge information, så länge inte mobilnätet är utslaget, säger Marina Eklund, IT-pedagog på Regionbibliotek Norrbotten och medlem i Svensk biblioteksförening.

Idag har Norrbotten sex stycken bokbussar som rullar i Haparanda, Piteå, Luleå, Gällivare, Boden och Kiruna. Utvecklingen av bokbussarna är en del i projektet SMALL, Smart livskraftig landsbygd. Projektet ska stärka samverkan kring tjänster och innovation med syfte att skapa en attraktiv, livskraftig och hållbar landsbygd. Projektet har varit igång i ett år och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Norrlandsnavet, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

– Jag hoppas på att bokbussarnas roll i totalförsvaret framför ska ha skrivna handlingsplaner som möjliggör en snabb förflyttning/omdisponering av bussens interiör i händelse av kris. Jag har försett bussarna med förstärkningsantenner och digitala informationstavlor som kan nyttjas för kommunikation. Det är viktigt att ha god beredskap för vad var och en ska göra för att säkra bussen med viktiga saker som behövs i en mobilisering, svarar Eklund.

Redan idag kan bokbussarna bidra med bland annat uppkoppling, mobilt bank-id och möjlighet att ladda ner krisinformation.

Ni har redan ett samarbete med totalförsvaret, hur ser det samarbetet ut i nuläget?
– Inom projektet SMALL har vi startat ett strategiskt råd med samhällsviktiga personer som får tycka till om innehållet, målbilden, aktiviteterna, med mera. Jag har valt två personer, en chef på Kungliga biblioteket och en samhällsdebattör/kritiker och författare. Jag samarbetar med Lottakåren som har goda inspel på bland annat beredskap, utbildning och information. Andra säkerhetspersoner är med som kan en hel del kring ransomware-attacker och KLASSA, och hur vi inom biblioteksvärlden ska säkra upp för detta, då det kanske främst startar med ett cyberkrig, svarar hon.

En ”ransomeware-attack” innebär att hela eller delar av en verksamhets it-system med dess information blir krypterad och inte är tillgänglig för personalen. KLASSA är verktyg som hjälper organisationer att systematiskt arbeta med informationssäkerhet.

– Det är både en trygghet och en utmaning att göra bra aktiviteter för att säkra upp och vara förberedd om något hemskt skulle drabba vårt land. Man är aldrig fullärd, men genom samarbetet får vi stöd för hur vi ska agera och jobba för olika scenarier som kan inträffa, säger Eklund.

Regionbibliotek Norrbotten har tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten även en webbplats med syfte att stärka bibliotekens roll i totalförsvaret. Se webbplatsen Bibliotek i beredskap här, länk öppnas i nytt fönster.