Efter nästan ett års diskussioner med styrelse, medlemmar och volontärer, presenterar IFLA nu ett förslag på ny styrningsstruktur. Tanken med förändringen är en mer inkluderande, öppen och effektiv organisation.

Förslaget bygger på de viktigaste teman som har framkommit genom diskussionerna om global vision och strategi, samt en undersökning bland medlemmar och volontärer i oktober 2019. Förslaget återspeglar medlemmarnas önskan om mer öppenhet, effektivitet och samarbete, en starkare regional representation, större ekonomisk och organisatorisk hållbarhet, mer varierade möjligheter till deltagande och bättre stöd för volontärer.

Catharina Isberg, medlem i IFLAs Governing Board och kontaktperson för Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för IFLA, kommenterar:
– Att få till en ny styrningsstruktur är en oerhört viktig del av hela IFLA:s utvecklingsprocess med global biblioteksvision och strategi. Som medlem i Governing Board är jag verkligt glad över att arbetet har kunnat ske på ett så pass involverande sätt som det gjort. IFLA är en enormt stor och global organisation som driver många strategiskt viktiga frågor för oss alla inom bibliotekssektorn. Att då ha en hållbar och långsiktig styrningsstruktur som öppnar upp för ett så brett deltagande som möjligt är av största vikt. Personligen vill jag lyfta att det är positivt att det regionala arbetet förstärks i och med att ett Regional Council inrättas. Detta är ett viktigt steg i att få IFLA att verka för och med alla delar av världen. Dessutom tycker jag att det är bra att det öppnas upp fler sätt för involvering i IFLA:s arbete genom att Working Groups och networks läggs till de befintliga Standing Committees och Special Interest Groups.

Förslaget ska nu diskuteras vidare. En enkätundersökning kommer att finnas tillgänglig 22 juni–14 juli, plus ett antal virtuella öppna forum i augusti.

Medlemmar och volontärer som är engagerade i IFLAs Standing Committees, Special Interest Groups och andra sammanhang kommer att få en personlig länk till undersökningen. Mer information om de öppna forumen i augusti kommer att publiceras på IFLAs webbplats.