Rauha Maarno är direktör för kund- och samhällsrelationer på Tillgänglighetsbiblioteket Celia i Finland samt ledamot i Eblidas styrelse. Under Biblioteksdagarna kommer hon att prata om det europeiska samarbetet i Eblida.

– Det känns fint att få vara en av talarna under Biblioteksdagarna! Sverige är en av de ledande länderna i biblioteksbranschen. Jag uppskattar mina svenska kolleger väldigt mycket och ser fram emot debatt och ”hot topics” som säkert kommer upp, säger Maarno.

Kan du berätta lite kort om det europeiska samarbetet i Eblida?
– Eblida har fokus på tre teman: e-böcker, lagstiftning för bibliotek och hållbar utveckling. Det som är jätteviktigt nu är att länka bibliotek till europeisk politik och olika program som EU har.

Varför behövs det här samarbetet?
– Samarbetet betyder bättre bibliotek för européer. Vi behöver dela idéer och kunnande så att alla länder i Europa kan utveckla sina bibliotek. Det här hänger starkt ihop med läskunskaper, digitala kunskaper och demokratisk utveckling i Europa.

Nu finns även Europe Regional Division, hur se du på det samarbetet?
– Vi jobbar gärna tillsammans. Om jag jämför så har Eblida kanske en mer politisk ställning. Dessutom försöker Eblida hitta nya finansieringsmöjligheter för bibliotek.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– Vi i norra Europa är ibland för ”nordiska” och tittar bara inåt. Jag försöker öppna fönstret till hela Europa och hoppas på att lyckas placera bibliotek i den större politiskt sammanhang och aktuella frågor i Europa.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Jag vill inspirera och utmana och jag hoppas på att några nya tankar börjar växa hos deltagarna.