22–23 oktober 2018 arrangerar vi Mötesplats Profession – Forskning på Linnéuniversitetet i Växjö.

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Från 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till konferensen, som syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare och studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap och närliggande områden.

Medarrangörer är Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Borås.

Information om program och anmälan publiceras under våren 2018, och det kommer också att gå ut ett call for papers.
Mötesplats Profession – Forskning