Konferensen Mötesplats Profession – Forskning vill främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och biblioteksverksamhet. Konferensen anordnas i Lund den 14–15 november 2024.

Årets konferens har temat ”Uppdrag demokrati – fri information, möten och läsning i en polariserad tid”.

Ett call for abstracts kommer att komma i februari och mer information om konferensen kommer under våren.