Nu kan vi äntligen presentera programmet för Biblioteksscenen inför årets bokmässa i Göteborg.

I år medverkar Svensk biblioteksförening tillsammans med Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen och Kungliga biblioteket på Biblioteksscenen på Bokmässan 26–27 september i Göteborg.

Med fokus på biblioteksutveckling, läsfrämjande- och litteraturfrågor presenteras ett varierat innehåll med hela 37 programpunkter på Biblioteksscenen. Årets program speglar aktuella frågor om bibliotekens verklighet, utmaningar och möjligheter. Flera punkter lyfter även litteraturen i sig och årets samiska tema.

Biblioteksscenen öppnas torsdag kl. 09.15–09.30 där Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening, Jan Alexandersson (v) ordförande styrelsen för Kulturutveckling VGR, Daniella Brummer Pind enhetschef Kulturförvaltningen VGR och Karin Grönvall riksbibliotekarie, öppningstalar och hälsar välkommen till årets upplaga av Biblioteksscenen.

Svensk biblioteksförening arrangerar fyra programpunkter på Biblioteksscenen:

  • Bibliotekens mediestrategiska arbete
  • Den norska boklagen – något för Sverige?
  • Barnrättsfrågor på bibliotek
  • Folkbibliotekens ekonomi – vad händer efter Stärkta bibliotek?

Se Svensk biblioteksförenings programpunkter på Biblioteksscenen här.

Se hela programmet på Biblioteksscenen via Bokmässans webbplats.

Vi ses väl på Bokmässan?