Vid seminariet ”Här är vi – dit ska vi!” under Biblioteksdagarna 2019 ska vi bland annat diskutera kompetensbehov och kompetensutveckling.

Hur ser kompetensbehoven ut inom olika delar av sektorn? Hur ska vi åstadkomma en breddad rekrytering och hur ser behoven av kompetensutveckling ut?
Fem företrädare för sektorn ger sin bild.

En av dessa är Karin Grönvall, överbibliotekarie på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hon tycker det är nyttigt att tänka lite extra kring dessa frågor. Under seminariet vill hon lyfta fram hur SLU arbetar med att koppla strategi och långsiktighet till kompetensbehov här och nu.

– Innan vårt seminarium har vi på Biblioteksdagarna fyllt på med inspiration från bredare framtidsperspektiv, fokus blir att tänka till vad detta betyder mer specifikt för våra verksamheter, säger hon.

En annan företrädare på seminariet är Rebecca Bachmann, chef på Södersjukhusets bibliotek. Hon säger att sektorn står inför fler utmaningar när det gäller kompetens och rekrytering. Rebecca Bachmann menar att sjukhusbiblioteken består av flera delar i sin verksamhet, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens.

– Det krävs att vi, som ett forskningsbibliotek, kan serva sjukhusets medarbetare både i sitt vardagliga inhämtande av evidens för att kunna bedriva bästa möjliga vård, men också forskare och studenter. Medan man i det allmänna uppdraget driver ett folkbibliotek i mindre format. För att slutligen även tillhandahålla en avdelning bestående av patientinformation för patienter och anhöriga, säger hon.

Både Karin och Rebecca hoppas på ett kreativt utbyte under seminariet, där nya vinklar och tankar uppstår. De vill även att konferensens deltagare ska upptäcka och få mer kunskap om olika bibliotekstyper, samt hur olika typer av bibliotek kan vara en avgörande del i människors kunskapsinhämtande både i vardagen och professionellt.

Varför är ert seminarium viktigt att lyssna på?
– Det handlar om framtiden, vilka möjligheter och behov som finns. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler att söka sig till andra biblioteksverksamheter. Olika erfarenheter berikar. Jag hoppas även att de som lyssnar får med sig tips och idéer som de kan få användning av i sin egen verksamhet, säger Rebecca Bachmann.

– Jag tror att det kan vara en bra återkoppling till vardagen – hur påverkar de stora trender de tidigare talarna har beskrivit vår planering, kompetensutveckling och rekryteringar?, säger Karin Grönvall.

Förutom Karin Grönvall och Rebecca Bachmann kommer även Sofia Malmberg, samordnare för skolbiblioteken i Järfälla, Anja Dahlstedt, kultur- och fritidschef, Botkyrka kommun och Anders Olsson, chef Riksdagsbiblioteket att delta i seminariet.

Seminariet hålls den 17 maj cirka klockan 12.30–13.50 i Helsingborgs konserthus.

Nu har vi öppnat anmälan för Biblioteksdagarna 2019. Vi har även publicerat delar av programmet. Observera att information och program kan komma att uppdateras.

Till anmälan  Till programmet